Organització de l'entitat.

 

El Club d'Esplai Jovent es divideix en 11 grups d'edat. Cada grup d'edat té un nom concret i està format pels infants i per un equip d'entre quatre i sis persones entre monitors i monitores. Aquests grups són els següents:

 

La Primera Secció, compren els següents grups:


Ropits (6 anys).

Falcons (7 anys).

Águiles (8 anys).

 

La Segona Secció, compren els següents grups:


Descobridors (9 anys).

Missatgers (10 anys).

Creadors (11 anys).

Pioners (12 anys).

 

La Tercera Secció, compren els següents grups:


Grup de 13 anys.

Grup de 14 anys.

Grup Juvenil I (15 anys).

Grup Juvenil II (16 anys).

 

De cada equip de monitors ens trobam amb un responsable de material que s'encarrega de demanar el material necessari per fer l'activitat dels dissabtes al matí o altres activitats del seu grup.

 

A cada grup també hi ha, dos responsables de grup. Els quals cada dilluns tenen una reunió amb la resta de responsables dels altres grups i l'equip directiu. En aquesta reunió és on es prenen decisions importants que afecten principalment en el funcionament dels dissabtes, al funcionament de l'entitat en general i quina és la pedagogia a aplicar a cada grup d'edat. Així com l'explicació i la transmissió del sentit dels jocs pedagògics i de la simbologia del Club. Aquest equip es reuneixen amb els monitors el tercer dijous de cada mes, i són reunions que es fan per seccions ja que cada secció té una pedagogia i unes línies diferents unes de les altres seguint sempre l'aspecte evolutiu i característic de cada grup d'edat.