El grup de 11 anys (Robinson Creadors);

En aqueta edat, es pontencia el treball en equip, per exemple; els infants crean la seva propia sala. (Robinson construeix la seva cabana).


Novetats: