Quan dins el Club es crearen les seccions es pretenia agrupar les edats amb uns criteris pedagogics i no juntar edats amb qualsevol criteri. Es a partir d'aqui, i del que fins el moment s'havia anomenat "idea mare", que s'estableix la idea de una gran joc per cada secció.- ROPITS

- FALCONS

- ÀGUILES

- DESCOBRIDORS

- MISSATGERS

- CREADORS

- PIONERS

- G 13 

- LA ALTERNATIVA

- LA REVOLUCIÓ

- HÉROES