<< En moments de foscor, trepitja fort i encén la llum dels teus somnis>>


L'objectiu general a treballar és adquirir consciència crítica del món que els envolta, arribant a un compromís individual d'actuació de cara als altres amb l'il·lusió de que és possible un canvi.

Les acampades s'esdevenen una trobada d'un grup d'amics.

Els objectius generals a treballar són:

Afavorir l'adquisició d'uns valors que permetin als joves créixer com a adults i persones èticament independents.

Reforçar les relacions personals i lligams del grup. Jove-jove, jove-monitor (“amic”).

Aprofitar les activitats, les festes del Club i la barriada per donar estabilitat i presencia social al grup Juvenil. Passar un bon any, ja que és el darrer.

Novetats: