En la tercera secció es treballen bàsicament dues idees: la superació personal i la necessitat d'adquirir una postura crítica davant la societat que ens envolta i actuar en conseqüència, la forma de treballar aquestes idees és a través d'empreses, grans activitats que suposen un enriquiment de la societat i requereixen la implicació de tot el grup i l'individu en concret. Els objectius que es treballen en la tercera secció són:

1.Desenvolupar i potenciar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració individual.
2.Transmetre uns valors que proporcionen al jove uns criteris interns d'actuació (solidaritat, respecte, treball en equip ...).
3.Potenciar el grup com a element dinamitzador del Club.
4.Potenciar el sentiment al barri de ser un poble.

Existeixen unes línies directrius que ajuden a definir les activitats, però s'adapten a les peculiaritats de cada grup. En aquest sentit cobra especial importància el fet d'establir un vincle identitari que triangular entre el jove, el club i el barri. Per això se centra la labor dels joves en el petit grup, la qual cosa cridem treballar per parelles (monitor i *monitora amb els seus joves 10 o 12 joves), per poder fomentar el diàleg entre jove i monitor / a, aprofundint en la relació per establir vincle afectiu i convertir-se en referents del jove en els moments difícils. El monitor o *monitora es converteixen en un gran amic del jove. En aquesta secció, els campaments cobren molta importància per la seva peculiaritat. El grup de 13 anys, realitza el campament a Menorca, el grup de 14 anys fan el campament de les basses - per la badia de *Alcudia-, el Grup Juvenil I, far el campament de treball al poble d'Aramunt (Lleida) , i finalment, el Grup Juvenil II el campament dels Pirineus (recorregut de sis dies pel Parc Nacional d'Aigüestortes i *Estany de *Sant *Maurici).