El que es vol aconseguir és que el jove sigui capaç d’assumir uns compromisos com reflex d’una escala d valors ( amistat, responsabilitat, respecte, il·lusió...). És interioritzar una escala de valors pròpia per a cada persona, ja que tothom és diferent i ningú té la mateixa. Les
activitats de l’any estarà molt condicionada per les balses, el campaments es una aventura i s’han de potenciar les activitats d’aventura ( Escalada, rapels, acampades d’orientació etc...).

Les xerrades entre els joves i monitors són més freqüents i no importa que sigui molt transendentals. El grup ha de fer pinya davant les dificultats que suposa fer aquestes activitats i prendre consciència de grup.

També es fomentarà la sala com a lloc de trobada del grup tant sigui per treballar o simplement per estar-hi.