La majoria d’activitats que es fan han de tenir un esperit de servei. S’han de cercar activitats ja siguin amb dinàmiques fetes pels grups o be cerca gent professional enfocades a crear inquietuds vers el món i la seva problemàtica.

És convenient que les activitats de servei siguin tasques curtes, de tal manera que els al·lots vegin resultats i això els hi serveixi de motivació; es continuen fent moltes acampades i algunes d’elles poden suposar un petit servei. El campament d’hivern sol ser un petit camp de treball, per fer com un assaig del campament d’estiu:

Aquest per altra banda, es prepara molt bé ja que és la culminació d’un any de feina.

Novetats: