COMUNICAT SOBRE EL COVID-19               AL CLUB D'ESPLAI