Manifest en favor de l'oci i el temps lliure educatiu per infants i joves

El Club d'Esplai Jovent, juntament amb altres entitats que treballen l'oci i el temps lliure educatiu amb infants i joves, volem fer públic un manifest en defensa de la realització de les activitats d'estiu, seguint sempre unes mesures de seguretat.

 

 

 

MANIFEST EN FAVOR DE L’OCI I EL TEMPS LLIURE EDUCATIU  PER INFANTS I JOVES 

Les sotasignants, entitats de lleure educatiu sense afany de lucre amb dècades d’experiència acumulada a les Illes Balears, volem exposar públicament la situació    detectada fruit de la realitat que viuen els infants, joves i famílies de la nostra      comunitat, després de gairebé dos mesos confinades i confinats a casa degut a la  situació generada pel COVID 19: aïllament social, manca d’activitat física, necessitat d’acompanyament emocional fruit de les incerteses, etc. 

 

Per aquests motius, demanam que es prenguin les següents mesures per tal de    poder garantir unes activitats de lleure segures i de qualitat aquest estiu:

1. És necessari que aquest estiu es reprenguin les activitats d'oci i temps lliure       per tal  de poder garantir aquest dret als infants, joves i les seves famílies.

2. Establir mecanismes per facilitar beques i recursos d’accés a infants en         situació de vulnerabilitat a les activitats de lleure socioeducatives que s’estan       planificant aquest proper estiu.

3. Les administracions han de facilitar l'obertura d'infraestructures, públiques o     concertades, per tal de comptar amb suficients espais que ens donin           garanties de seguretat per desenvolupar les activitats, tant pels infants com           pels equips de les entitats de lleure.

4. Mesures específiques per instal·lacions que permetin activitats amb pernocta,     com són els campaments. És una realitat la greu mancança d’existències         d’aquest tipus d’instal·lacions o llocs i que, a més, molt probablement es           veurà reduïda la seva capacitat. Proposam per exemple, facilitar acords amb           establiments hotelers o altres, que no obriran per la situació actual.

5. Accions de reforç en la neteja i desinfecció dels equipaments que s’utilitzin       aquest estiu, lliurant recursos (materials, humans, …) per a poder fer-ho           seguint les pautes sanitàries que s’estableixin.

6. Acordar mesures provisionals a la normativa d’activitats de temps lliure       infantil i juvenil per poder donar resposta a aquesta situació excepcional. Per       exemple, permetent que el que fins ara era una activitat amb sol director o         directora, i per motius de seguretat s’hagi de dividir en espais propers, pugui       continuar amb un únic director o directora.

7. Establir espais de diàleg entre les entitats de lleure i l’administració pública       competent. 

 

Des del nostre coneixement del territori, municipis i barriades, i a partir del vincle   que mantenim amb infants i famílies, hem detectat situacions preocupants: 

1. Augment considerable de les famílies amb vulnerabilitat, produïda       principalment per la incertesa laboral, la manca de recursos econòmics i           l'aïllament tecnològic, especialment, de les famílies amb antecedents de         situació de risc. 

2. La necessitat del nucli familiar de poder desenvolupar activitats a l’aire lliure.     En aquest punt, es detecten dues línies de treball que es troben connectades         entre sí: poder retornar a la vida al carrer i poder fer activitats d’oci i temps           lliure educatiu, pensades i adaptades a cada col·lectiu i territori. 

3. Infants i adolescents han perdut l’espai de joc col·lectiu com a eina           d’expressió corporal i de relació amb altres, aspecte d’especial importància         en l’adolescència ja que és l’etapa on es creen i consoliden aquestes xarxes         de relacions. 

 

Com a entitats d’educació en el lleure, ens trobam amb la incertesa de com podrem continuar aquest estiu amb els nostres projectes educatiu i línies pedagògiques, en especial la vessant d’acompanyament emocional.  

 

És important destacar que durant tot el període de confinament han estat molt    poques, gairebé inexistents, les mesures que s’han pres que hagin tingut en compte la infància i l’adolescència: fins a finals d’abril no es varen regular les sortides al carrer.

 

Cal recordar que “Els estats membres reconeixem el dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat (...) i han d’afavorir oportunitats en condicions d’igualtat, de participar en la vida cultural, artístiques, recreatives i de lleure” (Article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants). En l’àmbit de les Illes Balears, el dret al lleure i a l’esport així com la obligació de les administracions públiques de promoure formes alternatives de lleure, es concreta a l’article 44 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. 

  A 8 de maig de 2020. 

 

 

Persones de contacte, per ampliar informació: 

Xavier Torrens, 609 20 99 10

Lucas Font, 620 99 66 26

Maria del Mar Roig, 666 41 30 56 

COMUNICAT SOBRE EL COVID-19               AL CLUB D'ESPLAI

Benvolgudes famílies.

Aquests darrers dies no hem estat al marge de les notícies derivades del COVID-19 i les mesures de contenció recomanades per les administracions corresponents.

En un exercici de responsabilitat social i coherència respecte a la situació actual que vivim, hem decidit anul·lar totes les activitats de l’Esplai a partir d’avui 12 de Març, fins nou avis.

En una situació sense precedents en aquests 40 anys d’Esplai, la nostra prioritat és vetllar per la salut de tots els infants, joves, famílies i la dels monitors i monitores.

D’aquesta decisió suposarà també les següents accions:

1. La secretaria i l’edifici de l’Esplai romandran tancats físicamente. Només atendrem dubtes o consultes a través del mail secretaria@esplaijovent.com .

2. El musical Jesucristo Superstar queda ajornat, fins nou avis. Farem feina per comunicar-vos lo més aviat possible la nova data.

3. Les sortides previstes per aquest cap de setmana que hagin suposat un cost per a les famílies, es procedirà al retorn dels doblers en la mesura de lo posible. Vos demanam comprensió, ja que en aquest cas depenem d’altres agents per el retorn dels doblers ja pagats.

Nosaltres seguirem fent feina per una nova calendarització de les properes activitats i sortides.

Moltes gràcies.

La direcció del Club d’Esplai Jovent


.    Inscripcions Curs 2019-2020    .

 NORMATIVA I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

(DOCUMENTACIÓ PER A LES FAMÍLIES)

  • Ja podeu entregarla per correu escanetjada o a l'oficina de secretaria junt a la fotocòpia del DNI dels TUTORS LEGALS i LLIBRE DE FAMÍLIA.
  • S'han d'omplir TOTES les dades (inclòs tots els tutors legals), sinó la inscripció NO SERÀ VÀLIDA.
  • RECORDAU que només es pot pagar amb tarjeta a secretaria o per transferència al banc i enviant aquesta al correu de secretaria.
  • Teniu el correu, el número de la transferència i l'horari de secretaria en aquesta pàgina i a l'oficina de secretaria.

 

-       L’horari habitual de les activitats són els dissabtes de les 10.30 a les 13 h. Es prega puntualitat a l’hora de l’arribada al punt de partida de l’activitat, tant com en la recollida dels menors.

 

-       La matrícula anual que inclou assegurança d’accidents i els materials d’ús habitual per als tallers i activitats quotidianes es paga per família independentment del nombre de fills que siguin inscrits al Club d’Esplai Jovent. El cost anual és de 120€, que es podran abonar en un, dos o tres pagaments. Les dates màximes per formalitzar la inscripció amb l’abonament pertinent de la quota són les següents:

 

Abans de començar el curs

31 GENER

30 ABRIL

 

-       Forma de pagament:

o   Amb targeta a l’oficina del Club d’Esplai jovent.

o   Ingrés o transferència bancària, a una de les nostres comptes bancàries. És molt important que com a concepte indiqueu els cognoms dels vostres fills/es.

 

      LA CAIXA                                                    BANKIA (BMN)

   ES02 2100 2974 1802 0001 0847            ES05 2038 3423 5860 0008 8349

 

-       Les activitats de cap de setmana complet, com acampades o sortides, tindran un preu segons el trajecte i la pernoctació. S’avisarà sempre el dissabte anterior i tindreu fins al dimecres abans de l’activitat per presentar l’autorització i el pagament de la mateixa. Tot es farà a través de secretaria. FINS DIMECRES A LES 14:00 rebem correus i atenem a l'oficina de secretaria.

 

-       En cas de sol·licitar ajudes econòmiques per a la participació a les nostres activitats, heu de trucar al 971431086 i demanar cita. Programa Proinfancia – Obra Social la Caixa

 

-       Només s’acceptaran inscripcions d’infants nascuts entre els anys 2003 i 2014.

 

Si teniu qualque dubte, podeu telefonar-nos al 971432263 o bé enviant un correu a secretaria@esplaijovent.com

 

Descarga
INSCRIPCIÓ CURS.pdf
Documento Adobe Acrobat 475.0 KB