Quan dins el Club es crearen les seccions es pretenia agrupar les edats amb uns criteris pedagogics i no juntar edats amb qualsevol criteri. Es a partir d'aqui, i del que fins el moment s'havia anomenat "idea mare", que s'estableix la idea de una gran joc per cada secció.


1ª secció

2ª secció

3ª secció


- PETITS ROPTS (2016)

- ROPITS (2015)

- FALCONS (2014)

- ÀGUILES (2013)

- DESCOBRIDORS (2012)

- MISSATGERS (2011)

- CREADORS (2010)

- PIONERS  (2009)

- G13 (2008)

- G14 (2007)

- GRUP JUVENIL I (2006)

- GRUP JUVENIL II (2005)