GRUPS DEL CLUB D'ESPLAI JOVENT

Quan dins el Club es crearen les seccions es pretenia agrupar les edats amb uns criteris pedagògics i no juntar edats amb qualsevol criteri. Es a partir d'aqui, i del que fins el moment s'havia anomenat "idea mare", que s'estableix la idea de una gran joc per cada secció.


1ª secció

2ª secció

3ª secció


- PETITS ROPTS (2017)

- ROPITS (2016)

- FALCONS (2015)

- ÀGUILES (2014)

- DESCOBRIDORS (2013)

- MISSATGERS (2012)

- CREADORS (2011)

- PIONERS  (2010)

- G13 (2009)

- G14 - OSADÍA (2008)

- GRUP JUVENIL I -  L'ESSÈNCIA (2007)

- GRUP JUVENIL II - ARRELS (2006)