La simbologia del club está formada per: 

LA DRIÇA
És un símbol de pertinença al club. Cada secció té el seu color: la 1a secció, groc i vermell, la 2a secció, verd; i la 3a secció, blava. Les driçes tenen senyal de progrés per las infants i joves i s'entreguen en els campaments d'hivern o d'estiu. 

 

ELS ESCUTS
Són petits graons que s'han d'anar pujant per arribar a la vivència de l'ideal del Club (lleis). Cada edat té el seu respectiu escut amb el nom del seu grup. S'entreguen als infants als campaments d'estiu, com a representació de que han aconseguit passar al següent grup d'edat. 


EL MOCADOR
Es dóna al grup de 14 anys en el campament del Camí de Santiago. Significa signe de vivència, unió i compromís. Cada grup té el seu propi mocador.

LA CREU DE LA VIDA 
És el signe de maduresa, vida, llibertat i lliurament. És el símbol de màxima importància dins del Club, ja que representa que els infants han passat a ser joves compromessos amb una postura crítica davant la societat que els envolta. Es lliura en el campament de Aramunt al grup juvenil I.