Els símbols del club són:

LA DRIÇA.
És un símbol de pertinença al club. Cada secció té la seva del seu color-La Primera, vermell, la Segona, verd, i la Tercera, blava-en senyal de progrés. Es donen al principi del curs.

ELS ESCUTS.
Són petits graons que s'han d'anar pujant per arribar a la vivència de l'ideal del Club (lleis). Cada edat té el seu respectiu escut. Es reparteixen els campaments d'estiu al de l'any següent, menys els pitroig i els Descobridors que es donen dins del primer trimestre.

EL MOCADOR.
Es dóna als grans grups (en el campament del grup de 14 anys). Significa signe de vivència i compromís. Cada grup té el seu propi Mocador (no hi ha dos grups amb el mateix mocador).

LA CREU.
Signe de maduresa, vida, llibertat i lliurament.
Es lliura en el campament del Grup Juvenil I.
petits passos que ens permetessin el compliment d'aquesta fi.