En 1979, en la barriada de Sa Indioteria de Palma, va començar la seva marxa una entitat que en el seu moment va revolucionar i va mobilitzar tot el barri en contra de les nombroses bandes que en aquells dies controlaven el barri amb la droga com a únic entreteniment. Es parla doncs del Club d'Esplai Jovent, amb la figura de Tomeu Suau surgueix de la parròquia com a capdavantera i ànima motora del moviment.

Seguint uns ideals de no violència, de respecte, de lluita i de lliurament, Tomeu i una sèrie de joves que en aquests moments van veure, igual que en Tomeu, la necessitat d'aixecar la mà i fer un canvi al barri para a millorar la situació dels propis joves i els infants; i van iniciar un camí gens fàcil. Va ser un camí difícil, ple de pedres i d'obstacles. Un camí que fins i tot, tal com relaten avui dia els propis protagonistes, els va portar a viure situacions molt delicades.

Més de 40 anys més tard d'aquests fets, ens trobem amb una barri completament diferent al del principis dels 80. Avui dia, Sa Indioteria, gaudeix d'un ambient tranquil i agradable. Igual que el barri, el Club d'Esplai Jovent també ha canviat. Ens trobem davant una entitat de la qual han sorgit altres projectes com la Granja Escola Jovent, el Centre de Formació Ocupacional Jovent, la Banda de Música Jovent, la Banda de Tambors i Cornetas Jovent ... El Club-com així li criden els que de forma directa o indirecta han format o formen part d'ell-amb més de 300 socis que cada dissabte acudeixen per jugar, aprendre i descobrir noves aventures amb més de 100 voluntaris que fan que aquesta llavor que es va sembrar fa ara 43 anys, perduri.

El Club d'Esplai Jovent, és una entitat que durant els seus anys d'història ha dut a terme diferents activitats d'animació esportives, lúdiques, educatives ... dirigides sempre als nens i els joves del nostre barri.

 

El Club d'Esplai Jovent funciona normalment amb un calendari similar al dels cursos escolars, tret els que són campaments d'estiu i d'hivern i les activitats pròpies de les festes (Nadal, Pasqua i festes del barri). A principi de curs és clau l'assemblea de monitors que sol coincidir sempre amb el primer cap de setmana d'octubre. Aquestes assemblees sempre han estat fites importants perquè es revisa la labor realitzada l'any anterior i es planifica el curs que entra, però també suposa un carregar piles, ja que tota la dinàmica de l'esplai es deté al llarg de l'estiu , aquest moment s'aprofita per resituar a la gent, marcar noves metes i il·lusionar-se amb la utopia.

 

En quant a la pedagogia d'actuació amb els infants i joves, des de fa més de quaranta anys es funciona per grups d'edat a l'hora de desenvolupar les activitats. En cada grup d'edat hi ha una mitjana de tres parelles de monitors, que són responsables de deu a dotze infants i joves, entre els monitors del grup es trien dos responsables que es reuneixen cada setmana amb tots els responsables de cada grup, juntament amb l'equip de coordinació. En aquestes reunions, es marquen les pautes d'actuació del dia a dia, es revisa l'actuació dels grups, es programen les línies directrius de les grans activitats ...

Els grups d'edats s'han estructurat en tres seccions: els grups de 5 a 8 anys constitueixen la primera secció, els grups de 9 a 12 la segona secció i els grups de 13 a 16 anys la tercera secció, els grups de 15 anys i 16 anys es denominen respectivament Grup Juvenil I i Grup Juvenil II. Amb aquesta estructura es va pretendre donar una unitat pedagògica al treball que es realitza en el Club, d'aquesta forma considera el pas de l'infant/jove pel Club com un procés, en el qual a cada moment i cada edat s'aconsegueixen uns objectius que configuraran el que més tard serà la persona.

  

En la primera i segona secció aquest procés adquireix la forma metodològica de gran joc. En la primera secció els infants són Exploradors i realitzen un procés de descobriment de l'entorn, partint d'allò més immediat, alhora que s'inicia un procés de coneixement del Club: cançons, jocs, primeres acampades, primeres colònies d'estiu ... Els grups prenen el nom i característiques dels ocells, els més petits són els Petits Rupits (5 anys), seguits del grup dels Rupits (6 anys), després vénen els Falcons (7 anys) i llavors les Águilas (8 anys), i els quatre grups tenen com a referència el gran explorador, Max, que cada any els fa una o dues visites i els encomana diferents missions, generalment relacionades amb la cura del medi ambient i el treball de cara al barri.

En la segona secció els nens i nenes es diuen Robinsons a causa que més o menys realitzen el mateix procés que va realitzar Robinson Crussoe quan va naufragar i va haver de sobreviure a la seva illa: descobrir, transmetre, crear i ser pioner. La superació d'aquests esglaons, cadascun dels quals coincideix amb un curs, els portarà a una tercera secció amb la finalitat d'adquirir un compromís de millora permanent i lluita en benefici dels altres. Els campaments d'aquesta secció són progressius tant en la preparació amb els infants com en l'execució; campament estàtic (9 i 10 anys-Descobridors i Missatgers, respectivament), un campament semi mòbil per la serra de Tramuntana (11 anys -Creadors-) i un campament mòbil amb bici per la zona del migjorn de Mallorca (12 anys-Pioners-).

 

En la tercera secció es treballen bàsicament dues idees: la superació personal i la necessitat d'adquirir una postura crítica davant la societat que ens envolta i així actuar en conseqüència, la forma de treballar aquestes idees és a través d'empreses, grans activitats que suposen un enriquiment de la societat i requereixen la implicació de tot el grup i l'individu en concret. Els objectius que es treballen en la tercera secció són:

1.Desenvolupar i potenciar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració individual.
2.Transmetre uns valors que proporcionen al jove uns criteris interns d'actuació (solidaritat, respecte, treball en equip ...).
3.Potenciar el grup com a element dinamitzador del Club.
4.Potenciar el sentiment al barri de ser un poble.

Existeixen unes línies directrius que ajuden a definir les activitats, però s'adapten a les peculiaritats de cada grup. En aquest sentit cobra especial importància el fet d'establir un vincle identitari que triangular entre el jove, el club i el barri. Per això se centra la labor dels joves en el petit grup, la qual cosa cridem treballar per parelles (cada parella de monitors/es amb els seus 10 o 12 joves), per poder fomentar el diàleg entre jove i monitor/a, aprofundint en la relació per establir vincle afectiu i convertir-se en referents del jove en els moments difícils. El monitor o monitora es converteixen en un gran amic del jove. En aquesta secció, els campaments cobren molta importància per la seva peculiaritat. El grup de 13 anys, realitza el campament a Menorca, el grup de 14 anys fan el campament del Camí de Santiago, el Grup Juvenil I, fa el campament de treball al poble d'Aramunt (Lleida) , i finalment, el Grup Juvenil II el campament dels Pirineus (recorregut de sis dies pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).

Al marge de les activitats pensades per aconseguir objectius de grup d'edat, el Club realitza tot un seguit de activitats que són generals a l'entitat, que es fan de manera regular i mobilitzen molta gent. En general són activitats que ja s'han convertit en tradicionals, que van ser va néixer en un moment determinat i des de llavors s'han repetit cada any. Entre elles està el fet d'integrar les festes populars dins de la programació normal del Club, aprofitar el calendari per interrelacionar l'entitat amb la barriada. Entre les festes podem parlar de les festes de l'aniversari del Club, que coincideixen amb el pont de la Inmaculada, les festes de Nadal i Sant Antoni, carnestoltes i, sobretot, les festes de Sant Joan, on el Club organitza bona part de les festes populars, amb activitats vàries com el Cercaviles per inaugurar les festes del barri, i les obres de teatre on cada secció i el Grup Juvenil II, realitzen una obra de teatre cadascun, implicant a tota la família, i a molts veinats.