Principis educatius

El projecte del Club d'Esplai Jovent está basat en els següents principis educatius: 

 

1.El nostre Club és un Club de barri: l'objectiu de donar consciència que som un poble ha estat prioritari. Així, els infants i joves més pobres, més problemàtics... seran sempre ben rebuts: no serem ni podem ser elitistes. La finalitat màxima del Club sempre ha estat crear consciència de que som un poule, aquesta idea ha impregnat tota l'activitat de l'esplai sempre. Les lees, els principis educatius, els grans jocs, les festes, tota la simbología... tots han estat petits passos que ens permeten el compliment d'aquest fi. 

 

2. No és un Club parroquial, però està lligat a la parròquia i per això, participa de tot el que la comunitat organitza: Festes, Nadal, etc. No ens declarem confessionals, però creiem en uns valors i actituds que coincideixen amb els valors de qualsevol creient: llibertat, veritat, amor, etc.

3. Cada secció del Club té un valor pedagògic per a si: és un procés en el qual cada moment i edat configura el que més tard serà la persona.

4. L'educació no és establir grans teories, és un problema de tenir idees clares i, especialment, ser constants: els detalls són importants, mantenir una unitat entre la manera de pensar i actuar dels monitors i monitores, el diàleg entre infants i monitors/es permet establir una relació més ferma, el denominador comú de qualsevol pedagogia és l'Amor. 

5. Ser monitor/a parteix d'un compromís voluntari. Acceptar aquest compromís significa perdre una mica de llibertat en favor dels altres, no només la llibertat de temps lliure sinó triar voluntàriament una manera de viure la vida.

6. El monitor/a adquireix un paper important en el procés educatiu dels infants i joves. Es converteixen en responsables de la vida de infants i joves. Per tot això, cal professionalitzar-se, llegir, preparar-se, buscar nous mètodes, valorar la comunitat i el barri, ...

7. El Club creu amb uns valors simbòlics. No tenen valor per si mateix, no són fites. Són mitjans per ajudar als infants a tenir una identitat pròpia i aconseguir petits objectius fins a arribar a l'últim objectiu: ser persona.

8. La naturalesa ha constituït el fonament del nostre treball: és el nostre futur, és el nostre hàbitat, les persones en si son naturalesa i única ésser vius capaços de gaudir-la en tota la seva intensitat.

9. L'edifici del Club és la casa dels infants i joves, està fet a la seva mesura i necessitats. Cada grup ha de tenir un lloc on poder trobar-se, reunir-se, jugar, ... és en propietat dels infants.

10. Totes les festes i esdeveniments del Club o la barriada no són una càrrega, sinó que neixen de la mateixa essència del Club. Han d'integrar-se dins de la programació.

11. Tots els clubs tenen unes normes o lleis que els identifiquen i uneixen per a la lluita d'un ideal. Les lleis del Club són bones, però és necessari que els monitors/es les visquin per saber transmetre-les.

12. La societat marca un ambient on les persones creixen i es desenvolupen, avui aquest ambient és buit i superficial. La cultura fa a les persones més homes i dones, hem de donar importància en saber, els estudis, promoure inquietuds culturals ...

13. La integració de les famílies dins de l'organització i funcionament del Club és bàsic per al futur del Club, aquest és un element bàsic per crear consciència de barri.

14. Lo important és el infant i el jove: el paper del monitor/a és educar. Així, el Club pretén perdre protagonisme en favor de l'associació de veïns, i centrar-se en la tasca que li és pròpia.