Principis educatius

1.el el nostre Club és un Club de barri: l'objectiu de consciència que som un poble ha estat prioritari. Així, els nens més pobres, més problemàtics ... seran sempre ben rebuts: no serem ni podem ser elitistes.

2. No és un Club parroquial, però està lligat a la parròquia i per això, participa de tot el que la comunitat organitza: Festes, Nadal, etc. No ens declarem confessionals, però creiem en uns valors i actituds que coincideixen amb els valors de qualsevol creient: llibertat, veritat, amor, etc.

3. Cada secció del Club té un valor pedagògic per a si: és un procés en el qual cada moment i edat configura el que més tard serà la persona.

4. L'educació no és establir grans teories, és un problema de tenir idees clares i, especialment, ser constants: els detalls són importants, mantenir una unitat entre la manera de pensar i actuar dels monitors, el diàleg entre nen i monitor permet establir una relació més ferma, el denominador comú de qualsevol pedagogia és l'Amor.

5. Ser monitor parteix d'un compromís voluntari. Acceptar aquest compromís significa perdre una mica de llibertat en favor dels altres, no només la llibertat de temps lliure sinó triar voluntàriament una manera de viure la vida.

6. El monitor adquireix un paper important en el procés educatiu el nen. Es converteix en el responsable de la vida de dotze nens i nenes. Per tot això, cal professionalitzar, llegir, preparar-se, buscar nous mètodes, valorar la comunitat i el barri, ...

7. El Club creu amb uns valors simbòlics. No tenen valor per si mateix, no són fites. Són mitjans per ajudar al nen a tenir una identitat pròpia i aconseguir petits objectius fins a arribar a l'últim objectiu: ser persona.

8. La naturalesa ha constituït el fonament del nostre treball: és el nostre futur, és el nostre hàbitat, l'home en si és naturalesa i únic ésser viu capaç de gaudir-la en tota la seva intensitat.

9. L'edifici del Club és la casa del nen, està fet a la seva mesura i necessitats. Cada grup ha de tenir un lloc on poder trobar-se, reunir-se, jugar, ... és en propietat dels nens.

10. Totes les festes i esdeveniments del Club o la barriada no són una càrrega, sinó que neixen de la mateixa essència del Club. Han d'integrar-se dins de la programació.

11. Tots els clubs tenen unes normes o lleis que els identifiquen i uneixen per a la lluita d'un ideal. Les lleis del Club són bones, però és necessari que els monitors les visquin per saber transmetre-les.

12. La societat marca un ambient on les persones creixen i es desenvolupen, avui aquest ambient és buit i superficial. La cultura fa a les persones més homes i dones, hem de donar importància en saber, els estudis, promoure inquietuds culturals ...

13. La integració dels pares dins de l'organització i funcionament del Club és bàsic per al futur del Club, est és un element bàsic per crear consciència de barri.

14. L'important és el nen i el jove: el paper del monitor és educar. Així, el Club pretén perdre protagonisme en favor de l'associació de veïns, i centrar-se en la tasca que li és pròpia.


Per sobre de tot, la finalitat màxima del Club ha estat crear consciència que som un poble. Va ser l'objectiu general al llarg dels primers anys. Però així com el temps passava, aquesta idea impregnava tota l'activitat. Les lleis, els principis educatius, els antics pilars, però també els grans jocs, tota la simbologia, les festes ... han estat petits passos que ens permetessin el compliment d'aquesta fi