INFORMACIÓ CAMPAMENTS D'ESTIU        .                                 2021

RECORDAM QUE SECRETARIA ROMANDRÀ TANCADA FINS AL SETEMBRE!

Tots els pagos que queden pendents els heu de fer mitjançant transferència al banc i enviant el rebut al correu corresponent.