Premis rebuts

Durant aquests anys gràcies a l'esfoç i dedicació dels equips de voluntaris de l'esplai, així com del seu fundador, Bartomeu Suau, hem pogut esser reconeguts en l'àmbit social com una entitat implicada en el sector. A continuació anomenan diferents reconeixements:

  • Premi Ramón Llull a la Solidaritat, concedit pel Govern de les Illes Balears i lliurat el dia 1 de març de 2000 en Sa Llotja pel Molt Honorable President D. Francesc Antich i Oliver.
  • Premi "Carlo Corsini" de Serveis a la Comunitat, lliurat pel Rotario Club de Mallorca.
  • Diploma de la "Cruz Roja" concedit en la inauguració d'un monument als donants de sang de Sa Indioteria situat just enfront de l'edifici del Club d'Esplai Jovent.
  • Cruz de Plata a la Solidaritat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials i lliurada per La seva Majestat la Regna Sra. Sofia en el Palau de la Zarzuela el dia 9 de gener de 2003.
  • Premi Emili Darder la Convivència i el Civisme 2008, concedit per l'Ajuntament de Palma dia 20 de maig de 2009 i lliurat per l'Alcaldessa de Palma Sra. Aina Calvo.
  • Premi a la Solidaritat en l'àmbit municipal a la trajectòria personal i / o professional concedit á Tomeu Suau Serra i lliurat dia 3 de setembre de 2009 per la Molt Honorable Presidenta del Consell de Mallorca Sra. Francina Armengol.